Algemene Voorwaarden
!

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op 112arbo.nl aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door 112arbo.nl schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van 112arbo.nl.
1.4 112arbo.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met 112arbo.nl  komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@112arbo.nl.
2.3 Het product mag tot maximaal vijf dagen na aankoop worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (Max 10% van factuurwaarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper.

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op 112arbo.nl zijn in euros en exclusief BTW.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van 112arbo.nl  tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via 112arbo.nl kan op de volgende wijze worden betaald: - Pin betaling (iDEAL),
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: €6,75 (tot 10kg)

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. 112arbo.nl streeft ernaar om de geplaatste bestelling  binnen 14 dagen te leveren. 

Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal vijf dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )
6.2 Bij retourneren zijn de portokosten evenals het verzendrisico voor retourzending voor eigen rekening consument. Na bezorging van uw bestelling heeft u maximaal vijf dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van dit termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief. De goederen dienen in originele staat en verpakking teruggestuurd te worden. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren. 
6.3 Terugbetaling in geval van retour product vindt plaats binnen veertien dagen.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 112arbo.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 112arbo.nl
7.4 Als 112arbo.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is  gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.