Nieuws
!

Uw AED gestolen? Wat nu?

Jaarlijks worden er in Nederland duizenden AED’s verkocht. Zoals wij eerder berichtten, worden AED’s die buiten hangen soms vernield of gestolen. Wij hebben gelukkig slechts enkele meldingen van onze klanten ontvangen. Vorige week liet een van onze klanten weten dat ook bij hem de AED was gestolen. In dat geval is het belangrijk dat u weet wat u moet doen.

1. Doe aangifte bij de Politie.

Het is van groot belang aangifte van diefstal of vermissing te doen bij de Politie, dit kan soms ook online (www.politie.nl). Bij het doen van aangifte zal men altijd vragen naar het unieke serienummer van de AED. Dit nummer kunt u terugvinden op de factuur of opvragen bij uw leverancier.

2. Neem contact op met uw leverancier

Met het registratienummer van de aangifte kunt u zelf of uw leverancier de AED als gestolen opgeven in het nationale project GestolenAED.nl. Een AED heeft op een gegeven moment onderhoud nodig: een software-update in verband met een protocolwijziging, een periodieke onderhoudsbeurt, wellicht een reparatie. Doordat iedere AED is voorzien van een uniek serienummer, loopt de nieuwe eigenaar op zo’n moment tegen de lamp.

3. Beëndig een eventueel servicecontract

Als u een servicecontract voor de AED heeft lopen, vergeet dan ook niet om deze te beëindigen. Zo zit u niet vast aan een contract waar u niets meer aan heeft. Bij ons geldt dat als u een nieuwe (vervangende) AED aanschaft, u opnieuw het eerste jaar gratis AED-service krijgt.

4. Schaf een nieuwe AED aan

Uw AED mag dan wel weg zijn, maar de reden dat u deze gekocht heeft niet. Het is een kostbare aanschaf, maar tegelijkertijd ook een mogelijk levensreddende. Denkt u ook na over het aanschaffen van een beveiligde AED kast.

5. Wordt uw AED teruggevonden?

Hopelijk wordt uw AED tijdens de genoemde servicemomenten herkend als een gestolen AED. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u mogelijk uw AED terugvorderen: artikel 86 lid 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat “de eigenaar van een roerende zaak, die het bezit daarvan door diefstal heeft verloren, deze gedurende drie jaren, te rekenen vanaf de dag van de diefstal af, als zijn eigendom kan opeisen”. Uitzondering hierop doet zich voor wanneer een particulier de AED van een bedrijf in een bedrijfspand heeft gekocht.

Brandblusser verplicht in auto België!

Deze regel is per 1 juni 2009 in België van kracht. Het dragen van een fuoriserend hesje was al verplicht indien men met pech langs de weg staat. De aanwezigheid van een gevarendriehoek, hesje, verbandtrommel en brandblusser in de auto is vanaf heden per wet vastgelegd.

In Nederland is het nog niet verplicht. De overheid geeft echter wel aan dat men er verstandig aan doet om deze attributen in de auto te hebben. Een brandblusser in de auto is verplicht in de volgende landen: Belgie, Bulgarije, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Polen, Rusland, Turkije en Wit-Rusland.